• Lesnummer
 • 1
 • 2
 • 3
 • Examen
 • Datum
 • 08-11-23
 • 15-11-23
 • 22-11-23
 • 29-11-23
 • Locatie
 • Goede Herder Kerk
 • Goede Herder Kerk
 • Goede Herder Kerk
 • Goede Herder Kerk

Cursus Kinder EHBO

Iets voor u het volgen van een  cursus Kinder EHBO?

Eerste Hulp aan kinderen vraagt in bepaalde gevallen extra kennis. Sommige handelingen zijn ook anders dan bij een volwassene. Met een certificaat Eerste Hulp aan kinderen weet u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen. Ook krijgt u inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen (0-1 jaar) en kinderen (1-puberteit) bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Het certificaat kan behaald worden zonder enige voorkennis van Eerste Hulp. Diegenen die het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis al in hun bezit hebben, krijgen na afloop een vermelding op het diploma dat zij dit certificaat behaald hebben.

Waaruit bestaat de cursus uit?

In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen, hun omgeving en welke maatregelen u kunt nemen om de veiligheid te vergroten. Ook komen een aantal kinderziekten aan bod en hoe u dan kunt handelen.
Tijdens de cursus leert u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen, bij bijvoorbeeld:

-een bloeding
-shock
-kneuzing en verstuiking
-botbreuk
-tandletsel
-oververhitting
-koortsstuipen
-brandwond

De opleiding wordt afgesloten met een toets.
De minimumleeftijd om hieraan deel te nemen is 16 jaar

Locatie: Goede Herder Kerk in Barneveld
Tijd: op Woensdag avond tussen 19.30 – 21.30 uur
Kosten cursusjaar 2023-2024: € 125,-
Start cursus: begin November (zie lesrooster kinder EHBO)
Minimum leeftijd op examendag: 16 jaar

Diploma

De vereniging geeft cursussen voor het behalen van een officieel erkend certificaat Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis.
Deze cursus wordt opgestart als er minimaal twaalf tot maximaal veertien mensen zich hebben aangemeld.
De lessen worden wekelijks gegeven en duren steeds twee uur. Het diploma is twee jaar geldig.
Hierna wordt het diploma verlengd mits gedurende deze periode u uw vaardigheden kan aantonen.
De kosten voor deze cursus bedragen € 100,- per persoon en daarvoor krijgt u de drie lessen, het examen, het diploma en tijdens de lessen een kop koffie.
Wilt u gecertificeerd blijven geven wij een herhalingsles de kosten hiervan zijn € 20,-.
Wilt u zich aanmelden voor de cursus Kinder EHBO? Vul dan het aanmeldingsformulier in.

LET OP

Sommige zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) het lesgeld voor een EHBO (herhalings)cursus. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor de voorwaarde.