Foto`s van onze bijeenkomsten, diploma uitreikingen en evenementen.

Geslaagden 2010.

Intocht Sinterklaas feest.

Een greep uit onze les rooster 2019

Wielerwandel 2019

Jaarlijkse BBQ voor onze evenementenlopers

Op 9 mei j.l. werd door het bestuur weer de jaarlijkse BBQ georganiseerd voor onze trouwe evenementen  lopers. De voorzitter bedankte alle vrijwilligers voor hun fantastische inzet in het afgelopen seizoen. Op vele plekken waren we ook het afgelopen jaar weer aanwezig om hulp te bieden. Verder bedankte ze ook de familie van Veldhuizen voor het weer beschikbaar stellen van hun ruimte en bood ze daar voor een presentje aan. Door de financiële middelen die wij ontvangen van de evenementen hebben we ook het afgelopen seizoen weer materialen aan kunnen schaffen o.a. 2 nieuwe reanimatiepoppen een andere rolbrancard en kinderpop.

Ouderen verwen dag 2019

Jaarvergadering 2019

Op donderdagavond 16 mei 2019 werd weer onze Algemene Ledenvergadering gehouden in de Goede Herder Kerk. Deze vergadering werd door onze voorzitter geopend, zij heette een ieder van harte welkom op deze avond. Nadat de notulen en het financiële verslag aan bod waren geweest was het tijd voor de bestuursverkiezing, zowel de voorzitter als de penningmeester werden weer herkozen.

Aan mevr. de Leeuw en dhr. van Maanen was dit jaar de taak om de diploma’s uit te reiken.

Hierna werden de jubilarissen gehuldigd voor hun jaren lange lidmaatschap.

25 jaar lid.
Dhr. Riedijk
Dhr. van Maanen
Mevr. Willemsen
Dhr. v.Veluw

30 jaar lid
Mevr.v.Welie was 30 jaar lid van onze vereniging.

Ze kregen allen een oorkonde, bos bloemen en een cadeaubon door de voorzitter uitgereikt.
Ook werden er bloemen en een cadeaubon uitgereikt aan Dhr.v. Veluw daar hij inmiddels 12 ½ jaar zitting heeft in het bestuur.
Hierna werden diverse mensen bedankt en werd hen een cadeaubon en bos bloemen uitgereikt.
De avond werd afgesloten met een bingo en verloting tevens was er voor eenieder een hapje en een drankje.

Landmacht dag 2019 Centrum Barneveld

Veteranen rit 2019

VNG congres op de Koewei 2019

HOG Rally Garderen 2019