Ons speciale avondje

Ons speciale avondje

Voor alle evenement lopers die het hele jaar zo goed hun best hebben gedaan.
Wij bedanken iedereen voor hun inzet.

Mvg

Het bestuur

BBQ Leden EHBO 17-05-2018

Jaarlijkse BBQ voor onze evenementenlopers.

Op 17 mei j.l. had het bestuur weer de jaarlijkse BBQ georganiseerd voor onze evenementen lopers. Deze avond werd gehouden bij de fam. Veldhuizen. Zij werden dan ook bedankt en kregen een presentje aangeboden voor het beschikbaar stellen van de ruimte. Verder bedankte de voorzitter alle vrijwilligers weer voor hun tomeloze inzet in het afgelopen jaar. Door de financiële middelen die er binnen komen van deze evenementen kunnen we als vereniging onze materialen zowel voor de les als evenementen up to date houden.

Vervoer van slachtoffer op plank

Grote oefening 29-03-2018

Zie hier de geslaagde van de beginners cursus 2018

Diploma uitreiking van het seizoen 2017/2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 mei 2018 werden de diploma’s uitgereikt aan degene die het afgelopen seizoen de beginnerscursus met goed gevolg hebben afgelegd. Deze cursus werd gegeven door instructrice Magda Vink samen met haar assistente Arda Boon. Als bestuur willen we al de cursisten van harte feliciteren met hun behaalde diploma.

Foto`s van de Jaarvergadering 2018

Jaarvergadering 2018

Op donderdagavond 24 mei 2018 was weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze werd geopend door de voorzitter, zij heette een ieder welkom. Nadat de notulen en het financiële gedeelte aan bod waren geweest, was het tijd voor de diploma uitreiking. Hierna werden de jubilarissen van onze vereniging gehuldigd voor hun jaren lange lidmaatschap. Dhr. v. Veldhuizen was 25 jaar lid, Dhr.v. Garder inmiddels al dertig jaar. Mevr. v.d.Brink , Mevr. Boon en Dhr Morren waren alle drie 35 jaar lid van onze vereniging. Ze kregen allen een bos bloemen, oorkonde en een cadeaubon door de voorzitter uitgereikt. Hierna werden diverse mensen bedankt met een bos bloemen en een cadeaubon. De avond werd afgesloten met een bingo en verloting en voor iedereen was er een hapje en een drankje.

Cursus ernstige bloedingen

Archief

Foto`s van onze vorige evenementen.