Clubkasactie Rabobank 2013

In 2012 vond de Rabobank Clubkasactie voor het eerst plaats. Destijds ontving de bank 48 aanmeldingen. Door het succes van de actie in 2012 is het aantal aanmeldingen in 2013 gestegen naar 83 deelnemende verenigingen. De ledenraden…

Jubilaris en afscheid tijdens jaarvergadering

Uit handen van instructrice mevrouw Gordon kregen dit jaar tien cursisten hun diploma uitgereikt en één een certificaat voor het volgen van de beginnerscursus. Dit gebeurde tijdens de Algemene ledenvergadering van 16 mei j.l.. Het bestuur…

Geslaagde cursisten 2011-2012

Uit handen van instructeur de heer Stouten kregen dit jaar 10 cursisten hun diploma uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de Algemene ledenvergadering. Het bestuur feliciteert van harte de geslaagde cursisten.

Rabobank Clubkasactie 2012

De gemeentelijke EHBO-afdelingen zijn de grote winnaars geworden van de Clubkasactie van de Rabobank Barneveld/Voorthuizen, die vrijdag 27 april 2012 werd afgesloten. Bij het Muziekhart van Voorthuizen kregen 49 verenigingen in totaal 30.000…