,

Rabobank Clubkas Campagne 2017

Ook dit jaar was er een Rabobank Clubkas actie waar jullie allemaal via de Reflex van op de hoogte zijn gebracht. Wij als vereniging hebben dit jaar het mooie bedrag van €2372,50 ontvangen. Iedereen die gestemd heeft, dank hiervoor. …

Nieuwe website

Welkom op de nieuwe website van EHBO vereniging Barneveld. Wij hopen jullie hiermee een inkijk te geven in de vereniging, daarnaast staan alle gegevens online zodat jullie makkelijk in contact kunnen komen de vereniging en het bestuur.

Jaarvergadering 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging EHBO Barneveld werd mevr. v.d Top door het bestuur in het zonnetje gezet. Annemiek is al namelijk al 25 jaar lid van de vereniging. Helaas was dhr. Bosman afwezig ook hij is al 25 jaar…

Overlijden Henk de Vries

In 1980 is onze vereniging opgericht. Vanaf begin af aan is Henk de Vries hierbij betrokken geweest bij de vereniging. Helaas heeft zijn familie op 19 april 2017 afscheid moeten nemen van hem. Wij wensen zijn vrouw en de familie veel sterkte…

Grote Paniek op Harselaar Oost

Donderdagavond 31 maart 2011 was er voor onze EHBO-verenigingen Barneveld en Zwartebroek/Terschuur een oefening georganiseerd. SCA Packaging Nederland aan de Hermesweg was bereid gevonden om een calamiteit in hun bedrijfspand te laten plaatsvinden.…

Afscheid bestuurslid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging EHBO Barneveld nam Joke de Wit na jaren trouwe dienst afscheid als bestuurslid. Zij ontving vanuit de handen van voorzitter Ben Hoitsma de presentjes en een hartelijk dankwoord. Haar…

Zwezerijnen 25 jaar lid en vrijwilliger

Tijdens de algemene jaarvergadering 2011 werd, door de voorzitter, de heer Zwezerijnen gehuldigd, omdat hij 25 jaar als lid en vrijwilliger aan de vereniging is verbonden. Aan hem werd een oorkonde met bloemen en een kado bon overhandi…

De geslaagde van het jaar 2010-2011

Uit handen van de instructrices mevrouw Gordon en mevrouw De Leeuw kregen 35 cursisten hun diploma uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de Algemene ledenvergadering.

Rabofonds overhandigt een check

Tijdens de Algemene ledenvergadering overhandigt de Rabofonds een check, ter waarde van 7500 euro, aan voorzitter Ben Hoitsma. Deze gift is gedaan ten behoeve van het financiëren van onder andere een nieuwe reanimatiepop, nieuwe kar en …

Jubilaris en afscheid tijdens jaarvergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging EHBO Barneveld werd Joke de Vries door het bestuur in het zonnetje gezet. Joke is al namelijk al 25 jaar lid van de vereniging. Daarnaast nam het bestuur afscheid van Evert van Veldhuizen…